“พริกไทยขาว” สมุนไพรสารพัดประโยชน์

“พริกไทยขาว” สมุนไพรสารพัดประโยชน์ พริกไทย ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณและมีประโยชน์หลายอย่างทั้งในด้านยารักษาโรคและด้านเครื่องเทศในการปรุงอาหาร ซึ่งถ้านำพริกไทยมาสกัดในรูปแบบแห้งแล้วยังไม่ได้ลอกเปลือกจะเรียกว่า “พริกไทยดำ” ส่วนที่ทำการเลาะเปลือกออกก่อนที่จะมาสกัดเป็นผงจะเรียกว่า “ พริกไทยขาว” หรือเรียกอีกอย่างว่า “พริกไทยล่อน” ซึ่งบางคนอาจจะพอรู้ประโยชน์ของพริกไทยดำมาบ้างแล้ว…